Privacy Policy

Privacy beleid – Rexel Nederland B.V.

Privacybeleid – Werkenbij Rexel Nederland B.

1. WIE WIJ ZIJN 

Rexel Nederland B.V., gevestigd aan de Bleiswijkseweg 35, 2712 PB Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24267850, is een toonaangevende groothandel in elektrotechnisch materiaal en energieoplossingen voor professionals. Als Verwerkingsverantwoordelijke handelen wij in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, bij de verwerking van uw Persoonsgegevens met betrekking tot sollicitaties via onze werken bij website.

2. ONZE VERBINTENIS 

Het waarborgen van de privacy van sollicitanten is essentieel voor een betrouwbare relatie tussen u en Rexel Nederland B.V. We nemen uw privacy bij sollicitaties zeer serieus en streven ernaar om transparant te zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Deze Privacyverklaring beschrijft onze werkwijze en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie zal te vinden zijn op onze website.

3. WELKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ 

Bij het sollicitatieproces verzamelen wij verschillende categorieën Persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoordeling van uw geschiktheid voor de functie waarvoor u solliciteert. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten:

 • Identificatiegegevens: zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.
 • Curriculum vitae (CV) en sollicitatiebrief: informatie over uw werkervaring, opleiding, vaardigheden en motivatie.
 • Referenties: contactgegevens van personen die een referentie kunnen geven over uw geschiktheid voor de functie.
 • Informatie verstrekt tijdens sollicitatiegesprekken: zoals uw antwoorden op vragen, beoordelingen en evaluaties.
 • Andere relevante informatie: zoals testresultaten, prestatiebeoordelingen en achtergrondcontroles.

4. WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor het volgende:

 • Beoordeling van uw sollicitatie en geschiktheid voor de functie.
 • Communicatie met u over het sollicitatieproces.
 • Registratie en administratie van sollicitaties.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen met betrekking tot werving en selectie.

5. UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE MET ANDERE PARTIJEN DELEN 

Uw Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het sollicitatieproces. Dit kan onder meer omvatten:

 • Background check: dienstverleners om de geldigheid van verstrekte informatie te verifiëren.
 • Referenten: die door u zijn opgegeven om informatie te verstrekken over uw geschiktheid voor de functie.

6. UW GEGEVENS BEWAREN 

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. De Bewaartermijn varieert voor verschillende soorten Persoonsgegevens, afhankelijk van:

 • De zakelijke behoefte om de Persoonsgegevens te bewaren
 • De contractuele en zakelijke vereisten
 • Wettelijke vereisten (gegevensbescherming, verzekering, fiscaliteit, personeelszaken)
 • Regels en aanbevelingen uitgegeven door Gegevensbeschermingsautoriteiten

Rexel kan sommige Persoonsgegevens bewaren na het einde van die termijn, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, om bestanden van onze diensten bij te houden en om anderszins te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

7. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen voor onze informatie- en communicatiesystemen om ze aan te passen aan de risico’s voor u en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren. Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van websites van derden.

8. UW RECHTEN 

U kunt al uw rechten als Betrokkene uitoefenen. U hebt recht op:

 • Inzage. U hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
 • Rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens en, in sommige omstandigheden, om ons te verzoeken gegevens te wissen of ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, of op andere wijze bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden;
 • Beperking. U hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken die inhoudt dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zouden zijn (onder voorwaarden);
 • Verwijdering van uw Persoonsgegevens (onder voorwaarden);
 • Gegevensoverdraagbaarheid. Indien van toepassing hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een digitale vorm) van Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt;
 • Intrekking van een toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, en dit op elk gewenst moment.

9. TECHNICSCHE INFORMATIE EN COOKIES

 • Technische informatie

De werken bij website van Rexel verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

 • Cookies en soortgelijke technieken

De werken bij website van Rexel maakt verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in onze Cookieverklaring.

10. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

U kunt contact met ons opnemen om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen door:
Een email te sturen naar e-mailadres: AVG@rexel.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-04-2024.

Scroll naar boven